Pomóc

  1. Wpisałeś niewłaściwy adres e-mail

    Это случается примерно с 20% людей, которые вводят свой email с клавиатуры, а не копируют его. Проверьте правильность введенного email. Письмо не дойдет, если Ваш email отличается хотя бы одним символом.

  2. List wpadł do spamu lub zablokowany jest programem poczty mailowej.

    Sprawdź "Spam". Jeśli tam nie jest, sprawdź filtry. W przeciwnym razie należy zwrócić się o pomocy do administracji poczty lub zmienić adres E-mail (zalecamy gmail.com).

  1. Zarejestruj się klikając na ten link.

  2. Po rejestracji należy wejść do panelu sterowania i dodać do początku sklep, ponieważ aby dodać promocję należy miec sklep, w którym akcja będzie działać.

  3. Teraz dodaj akcję klikając "Dodać promocję"

  4. Po weryfikacji, Twoja akcja będzie opublikowana na stronie w ciągu 2 godzin.